مزایای الیاف Z80:

  • مقاوم در برابر سرما وگرما

  • مقاومت کششی وخمشی بالا

  • مقاوم در برابر محیط های اسیدی وبازی

  • ضد سایش

  • ارزان وبی ضرر