نوشته‌ها

بلوک سبک C.A.S (بلوک سبک با فوم بتن و دانه های کرامسیت)

بلوک سبک c.a.s

بلوک سبک C.A.S از ترکیب کرامسیت(دانسیته 400kg/m³)،فوم بتن،آب،سیمان و ماسه بادی در چهار ایستگاه مخصوص تولید می گردد و در نهایت پس از قالب ریزی، تخلیه و در ابعاد مختلف زیر برش داده می شود:

  60*25*7.5  

  60*25*10  

  60*25*15  

  60*25*20  

  60*25*25  

  60*25*30  

بافت درونی این بلوک ها،مقاوم در برابر جذب آب بوده و فقط ناحیه پیرامونی 16 الی 18% جاذب رطوبت می باشد.در حالیکه در بلوک های AAC بافت درونی بلوک هم جاذب رطوبت میباشد. بدین جهت، این خصوصیت از مزایای ویژه بلوک محسوب می شود.

سایر ویژگی های این بلوک به شرح زیر می باشد: 

مشخصات فیزیکی و فنی بلوک سبک C.A.S: 

ابعاد (cm)

وزن (kg)

   مقاومت فشاری          (kg/cm²)

     وزن ظاهری        (kg/m³)

      جذب آب           (kg/m³)

جمع شدگی خطی

مقاومت در برابر حرارت

7.5*25*60

6.2_6.5

   حداکثر 288

      فاقد جمع شدگی         خطی می باشد

   تا 800 درجه        سانتیگراد

10*25*60

8.2_8.7

      رده 1

15*25*60

12.4_13

      27الی 33

    550- 580

20*25*60

16.5_17.4

25*25*60

20.6_21.7

  16الی 18 درصد

30*25*60

24.7_26.1