اطلاعات بلوک سبک راعی

آدرس : کیلومتر 80 جاده تهران مشهد روبه روی پلیس راه گرمسار میدان آزادی بلوار پژوهش خیابان پژوهش پنج _ بلوک سبک راعی

مدیر کارخانه :            آقای  حسین راعی        همراه :09123595006

مدیر فروش کارخانه :   آقای قاسم باصری        همراه:09123394401

تلفن کارخانه :            55 -02334557054

فکس :                     02334557056

آدرس ایمیل:              looleh_parset@hotmail.com

فرم تماس با بلوک سبک راعی