بلوک سبک راعی در سال 1386 با هدف تامین نیاز مشتریان به لوله های سیمانی الیافدار و بلوکهای سبک ساختمانی در شهرک صنعتی گرمسار تأسیس شده است.در سال 1390 گواهینامه ISO9001:2008 و در سال1391 استاندارد بلوک های سبک سیمانی را دریافت کرده است.بلوک سبک راعی مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت بلوک با مدرنترین دستگاهها می باشد و در صنعت بلوک موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه شده است و با بهره گیری از آخرین متدهای تولید و عرضه در صنعت ساختمان،افتخار داشتن کیفیت بالای محصولات را به خود اختصاص داده است.